Máy Đo Độ Nóng Chảy Của Nhựa
Máy Đo Độ Nóng Chảy Của Nhựa

Các nhà sản xuất polymer cần tạo ra các vật liệu mới và cung cấp chất lượng cao để đáp ứng các yêu cầu thay đổi của người dùng . Xác định tỷ lệ lưu lượng chảy (MFR) nguyên liệu của bạn khi nóng chạy trước khi thêm vào máy đùn bằng máy LMI5000 Melt Flow Indexer.

 

Vui lòng liên hệ: 0906 362 998 (A.Ben) 0938 539 455(A.Thọ)