Máy Pha Màu- INMAKER-PICCOLO
Máy Pha Màu- INMAKER-PICCOLO

Hệ thống nhỏ gọn này là lý tưởng cho sản xuất quy mô vừa.

Hệ thống được vận hành thông qua một máy tính sử dụng phần mềm Maestro®
Hệ thống có thể vệ sinh bằng nước và dung môi (Eex phiên bản)
Các thành phần được trữ trong thùng hoặc thùng chứa hoặc thùng chứa có thể hoán đổi hoặc thay thế
Hệ thống có thể được cấu hình để phù hợp với không gian có sẵn

Vui lòng liên hệ: 0938 539 455(A.Thọ)
Máy Pha Màu -INKMAKER-CROMA
Máy Pha Màu -INKMAKER-CROMA

Hệ thống phân phối nhỏ gọn này cung cấp một giải pháp hợp lý để cho sự tự động phối trộn màu. Nó đòi hỏi ít không gian và lý tưởng cho sản xuất quy mô nhỏ.
Hệ thống cho phép tái tạo màu chính xác và ổn định
Hệ thống được vận hành thông qua một máy tính sử dụng phần mềm Maestro®
Hệ thống này hoàn toàn tự động và thân thiện với người dùng và cung cấp số lượng chính xác, do đó giảm đáng kể lượng chất thải
Một máy bơm mang các thành phần phối màu  đến đầu phối màu
Các thành phần được trữ trong các thùng 200 lít cố định hoặc có thể hoán đổi cho nhau hoặc các thùng chứa 500/1000 kg
Hệ thống có thể tùy điều kiện môi trường từng công ty mà có thiết kế phù hợp

Vui lòng liên hệ: 0938 539 455(A.Thọ)
Máy Pha Màu- INKMAKER-PESA
Máy Pha Màu- INKMAKER-PESA

Hệ thống pha màu bằng tay này lý tưởng cho các hoạt động tại nhà máy.

Hệ thống được vận hành thông qua một máy tính sử dụng phần mềm Maestro®
Phần mềm cộng với cân  có độ phân giải cao cung cấp quản lý mực in sạch và dễ dàng với đầu vào điều hành tối thiểu
Hệ thống sẽ nhắc người vận hành chọn công thức màu mong muốn
Cân  được tự động hiệu chỉnh bằng máy tính
Máy tính sẽ hiển thị trọng lượng chính xác của từng thành phần cho lô được lựa chọn và tự động in một bảng tóm tắt trọng lượng chi tiết cho mỗi lô
Máy tính cảnh báo người điều khiển cho bất kỳ lỗi nào và tính toán lại công thức để sửa lỗi

Vui lòng liên hệ: 0938 539 455(A.Thọ)