, 24/09/2017
 SẢN PHẨM
KONICA MINOLTA
  LIGHT & DISPLAY MEASUREMENT
  COLOR MEASUREMENT
  COLOR MATCH & QC SOFTWARE
BYK PRODUCT
Q-LAB PRODUCT
RK PRINT-COAT INSTRUMENT
TECHKON
DISPENSING
INFRARED THERMAL IMAGING
JINGKE
OTHERS
 TÌM KIẾM
Từ khóa
Tìm chính xác từ khóa
 
 THÔNG TIN SẢN PHẨM
Color Matching Cabinet
Tên Tủ So Mẫu
  • Phù hợp với phương pháp thử nghiệm ASTMD1729.
  • Có 4 màu sáng để lựa chọn: D65, CWF, A, UV.
  • Bảo đảm tính chuẩn xác, liệt kê thời gian sử dụng.
  • Có thể điều chỉnh bóng đèn để so mẫu và cho ra 1tiêu chuẩn nhất định.
  • Ứng dụng đa dạng trong nhiều ngành nghề.
T-10
CA-2000
Gloss Meter
CR-10
CR-400
QUV
Q-Sun
CM-2600d
CM-512m3A
Q-FOG
CM-3600A
CM-5
   © 2009 - 2017 Bản quyền thuộc về Công ty TNHH TM Các Sản Phẩm Thiết Bị Máy Móc Xử Lý Thông Dụng Quảng Bách (Việt Nam)