Tin tức

Asia Coatings Congress 2013-PROCHEM
14/05/2013
Diễn đàn lớn nhất về ngành sơn phủ Châu Á

Asia Coatings Congress 2013-PROCHEM

/Images/Editor/files/Tri%E1%BB%83n%20l%C3%A3m%20ACC-2013.pdf

SHELLSCHEMESTANDS: Booth 54 ( Konica Minolta of Product + TQC) Booth 24 (Q-lab of Product )

OPENDAYS

DAY:
OPENING TIME: CLOSING:
Tuesday14thMay2013 10.00hrs 18.00hrs
Wednesday15thMay2013 10.00hrs 16.00hrs


 Address: Windsor Plaza Hotel
18AnDuongVuong ,District5,HoChiMinhCityVietnam
Tel:+8488336688
Fax:+84838336688
Email: services@windsorplazahotel.com
Web: www.windsorplazahotel.com 

WELCOME TO EXHIBITION ACC


 

Bài viết liên quan