Tin tức

Triển Lãm Quốc Tế Lần Thứ 17 Về Máy Móc, Thiết Bị Công Nghiệp Ngành Đóng Gói Bao Bì & In Ấn, Nhãn Mác,Chế Biến Thực Phẩm
20/09/2017

VNPACKPRINT 2017

Triển lãm Quốc tế lần thứ 17 về máy móc, thiết bị công nghiệp ngành Đóng gói bao bì & In ấn. 

VnFoodtech 2017

Triển lãm Quốc tế lần thứ 17 về máy móc, thiết bị công nghiệp ngành Chế biến thực phẩm.

VnPrintlabel 2017

Triển lãm Quốc tế lần thứ 17 về máy móc, thiết bị công nghiệp ngành In ấn & Nhãn mác.

VNPACKPRINT 2017

Bài viết liên quan