Loading...
About Us
Thông tin liên hệ

PROCHEM TECHNOLOGY (HANOI) CO., LTD BRANCH

No.20, 19C street, Binh Tri Dong B Ward, Binh Tan Dist, HCM City, Vietnam
2008

Công ty Prochem Pacific đã được ủy quyền bán sản phẩm của công ty Q-Lab tại Việt Nam.

2009

Là đại lý độc quyền duy nhất của Konica Minolta tại Việt Nam. 06-2009 Thành Lập Công Ty Prochem(VN)

2010

Thành lập chi nhánh Prochem tại Hà Nội.