Loading...

Máy Kiểm Tra Bằng Nhiệt Độ Và Độ Ẩm

Mã SP: GTH

Thiết bị kiểm tra bằng nhiệt độ và độ ẩm .

Thích hợp cho ngành : Sơn , Nhựa , Bao Bì , In Ấn V...vvvv......vvv.


Chia sẻ:

 Dung Lượng Hệ Thống   : có thể lập trình 159 nhóm ,mổi 1 đoạn có thề tự ý chia tách,các điều kiện lập trình có thể tự do liên kết với nhau.
 Cài Đặt Tuần Hoàn         : chấp hàng được 9999x999 đoạn tuần hoàn,và có thể chọn ra 5 đoạn trong số tầng hoàng đó độc lập tác nghiệp .
 Cách Khống Chế            : sử dụng mạch thông mình PID+SSR/SCR.
 Thiết Lập Dữ Liệu           : Chế độ cảm ứng trên màng hình ,thao tác đơn giản,trong hệ thống có chức năng quản lý dữ liệu.
 Sơ Đồ Phổ                      : khi hoàng thành bước thiết lập nhiệt độ và độ ẩm,lập tức có thể chuyển qua chế độ phổ để xem ,

                                           khi thiết bị đang vận hành đồng thời có thể xem được giải phổ thức tế máy đang chạy.
  Báo Hiệu Lỗi                   : Hiển thị lịch sử khi máy bị lõi đã từng phát sinh,và lý do bị lỏi.