Loading...

Specbos 1211/UV

Mã SP: Specbos 1211/UV

Thiết bị có sẵn với một dải bước sóng mở rộng có thể tùy chọn , bắt đầu từ 230 nm. Có thể đo trong phạm vi mở rộng này trong Radiance cũng như trong chế độ Irradiance


Chia sẻ:

Điểm nổi bật:
  - Dải bước sóng từ UV đến NIR
  - Độ nhạy cao
  - Chế độ đo Radiance cũng như Irradiance
  - Phản xạ hành động có thể được áp dụng
  - Nhỏ và dễ sử dụng
  - Hiệu chuẩn theo NIST
  - Đo lường cũng có thể thực hiện theo lệnh DLLs và SCPI
  - Hoạt động trực quan
  - Trọng số của dải thu được bằng
     chức năng hành động
  - Phân loại mẫu
  - Dễ dàng xuất dữ liệu sang Excel và CSV
  - Tự động phát hiện các đính kèm
    phụ kiện
  - Các tính toán cụ thể như PAR,
    các chỉ số và metamerism theo
     ISO 23603

Tính năng bổ sung:
- Hiện thị chế độ Pass/fail

- Chức năng xếp hạng (lên đến 16 bậc)

- Tiết kiệm phổ quy chiếu
- Tính toán phổ
- Xuất dữ liệu trong tệp csv và xls
- Chuyển đổi giữa các đơn vị Si và Imperial

 

Optical Parameters
   Spectral range    230 nm - 1000 nm
   Optical resolution (FWHM)    4.5 nm
   Calculated wavelength step    1 nm
   Digital electronic resolution    16 Bit ADC (15 Bit used)
   Viewing angle    1.8° (Luminance mode)
   Measuring distance / diameter    20 cm - Ø 6 mm; 100 cm - Ø 31 mm (luminance mode)
   Measuring values    Spectral radiance    
   Total luminance/ total radiance 
   Total illuminance/ total irradiance 
   Chromaticity coordinates x , y ; u', v'
   Correlated Color Temperature, color purity
   Color Rendering Index, RGB
   Circadian metrics, Photosynthetically Active Radiation
Measuring ranges and accuracie
   Measuring range luminance    0.1 - 7500 cd/m² (higher values with optional filter) @ illuminant A
   Measuring range illuminance    2 - 60 000 lx @ illuminant A
   Luminance accuracy    ± 2 % @ 100 cd/m² and illuminant A
   Luminance reproducibility    ± 1 %@ 100 cd/m² and illuminant A
   Chromaticity accuracy    ± 0.002 x , y @ illuminant A
   Color reproducibility    ± 0.0005 x , y @ illuminant A
   CCT reproducibility    ± 20 K @ illuminant A
   Wavelength accuracy    ± 0.5 nm
Other technical data
   Dispersive element    Imaging grating (flat field)
   Light receiving element    CCD array 2048 pixel
   Power supply    USB powered
   PC interface    USB 2.0 fullspeed
   Dimensions    180 mm * 82 mm * 53 mm
   Weight    450 g
   Operating conditions    Temperature 10 - 40 °C
   Humidity < 85 % relative humidity at 35 °C
Miscellaneous
   All inclusive accessories packet
   Cosine corrector head-piece (for irradiance measurement)  
   Tripod
   Transport box
   PC software JETI LiVal 
   JETI SDK 
   Operating instructions and firmware commands (digital)
   USB cable
   Trigger connector
   Calibration    NIST traceable
   Recommended recalibration interval    1 year

Sản phẩm liên quan