Loading...

1722 Conductivity Meter LC 2

Mã SP: 1722 Conductivity Meter LC 2

 


Chia sẻ:

Dải đo: 50 kΩ - 19,99 MΩ, 20 μS - 0,05 μS

Điện áp đo: 15 V (AC / DC)

Điện cực được đặt hàng riêng!

Đặc trưng

Vỏ chống dung môi

Lựa chọn hai thiết kế ô đo

Hợp tác phát triển với ngành công nghiệp ô tô của Đức

Thuộc tính kỹ thuật

Dải đo
50 kΩ - 19,99 MΩ, 20 µS - 0,05 µS
Đo điện áp
8 V (AC / DC)
Nguồn cấp
Pin 9 V
Kích thước: L x W x H
14,5 x 10,5 x 5,5 cm
Kích thước: L x W x H
5,7 x 4,1 x 2,2 inch

Nội dung phân phối

Máy đo độ dẫn điện, đơn vị cơ sở
Hộp đồ

Sản phẩm liên quan