Loading...

Micro-gloss 60° XS

Mã SP: 4569

Hình học 60 ° với diện tích đo 2x4 mm, giải pháp lý tưởng cho các bộ phận nhỏ
Phiên bản XS-S 60 ° với tính lặp lại được cải tiến và thỏa thuận giữa các dụng cụ cho các mẫu bóng thấp (<20 đơn vị bóng)
TOP: Khả năng lặp lại tuyệt vời và thỏa thuận giữa các công cụ được đảm bảo
Chẩn đoán tự động thông minh đảm bảo luôn đọc chính xác
Hiển thị màu sắc rực rỡ: dễ đọc - dễ sử dụng
Thống kê, Pass / Fail và Memory - lý tưởng cho QC và kiểm tra trong lĩnh vực
NEW: phần mềm biểu đồ thông minh
báo cáo QC ngay với biểu đồ xu hướng và giới hạn Chuyển / Không thành công


Chia sẻ:

Hình học 60 ° với diện tích đo 2x4 mm, giải pháp lý tưởng cho các bộ phận nhỏ
Phiên bản XS-S 60 ° với tính lặp lại được cải tiến và thỏa thuận giữa các dụng cụ cho các mẫu bóng thấp (<20 đơn vị bóng)
TOP: Khả năng lặp lại tuyệt vời và thỏa thuận giữa các công cụ được đảm bảo
Chẩn đoán tự động thông minh đảm bảo luôn đọc chính xác
Hiển thị màu sắc rực rỡ: dễ đọc - dễ sử dụng
Thống kê, Pass / Fail và Memory - lý tưởng cho QC và kiểm tra trong lĩnh vực
NEW: phần mềm biểu đồ thông minh
báo cáo QC ngay với biểu đồ xu hướng và giới hạn Chuyển / Không thành công

 • Measuring Range
  0 - 1000 GU
 • Repeatability

  0 - 100 GU:  ± 0.2 GU

  100 - 2000 GU:  ± 0.2 %

 • Reproducibility

  0 - 100 GU:  ± 0.5 GU

  100 - 2000 GU:  ± 0.5 %

 • Spectral sensitivity
  CIE standard observer for illuminant CIE-C
 • Measuring time
  0.5 seconds / geometry
 • Memory
  999 readings with date and time
 • Interface
  USB
 • Languages
  English French German Italian Spanish
 • Power supply
  one 1.5V AA Alkaline Battery, or via USB-port
 • Battery Capacity
  4,000 readings
 • Weight
  0.4 kg
 • Weight
  0.9 lb
 • Operating temperature
  15 - 40 °C
 • Operating temperature
  60 - 104 °F
 • Relative humidity
  up to 85 %, non-condensing
 • Dimensions: L x W x H
  15.5 x 4.8 x 7.3 cm
 • Dimensions: L x W x H
  6.1 x 1.9 x 2.9 in
 • Geometry
  60°
 • Application
  semi gloss
 • Measuring Area

  2 x 4 mm

 • Measuring Area

  0.08 x 0.16 in

Standards

ISO      2813 7668

ASTM  D523 D2457

JIS        Z 8741

DIN      67530

Sản phẩm liên quan