Loading...

Pilliscope Assessment Viewer TF211

Mã SP: TF211

Trình xem đánh giá Pilliscope, phù hợp với tất cả các tiêu chuẩn khi cần đánh giá độ vón cục trên vải, cho dù là vải đối chứng hay ảnh chụp. Trình xem đánh giá Pilliscope tuân thủ ISO 12945, ASTM D3512, ASTM D4970, v.v.


Chia sẻ:

Thiết bị xem đánh giá Pilliscope / Tủ xem, Thích hợp cho các tiêu chuẩn khi cần đánh giá độ vón cục trên vải, cung cấp môi trường ánh sáng quan sát rõ ràng trong đó mẫu thử được so sánh với vải hoặc ảnh đối chứng. Thiết bị xem phù hợp với đánh giá kết quả kiểm tra sau: Martindale Pilling, Random Tumble Pilling, ICI Pilling, ICI Snagging, Brush/Sponge Pilling.

Sản phẩm liên quan