Loading...

Single Fiber Strength Tester TB400C

Mã SP: TB400C

Máy đo độ bền sợi đơn, có thể áp dụng cho tất cả các loại xơ, bao gồm cả xơ uốn, với điều kiện là độ dài xơ có sẵn có thể đáp ứng độ dài thông số kỹ thuật trong tiêu chuẩn ISO 5079. Lưu ý Đối với xơ tự nhiên (đặc biệt là len và bông), máy này không phù hợp.


Chia sẻ:

Máy đo độ bền sợi đơn, có thể áp dụng cho tất cả các loại xơ, bao gồm cả xơ uốn, với điều kiện là chiều dài của xơ có sẵn cho phép chiều dài đo được quy định trong tiêu chuẩn ISO 5079. LƯU Ý Đối với sợi tự nhiên (đặc biệt là len và bông), máy đo độ bền sợi đơn không phù hợp , thử nghiệm đứt thường được thực hiện nhất là thử nghiệm bó sợi (xem ISO 3060 và IWTO 32?82).

Sản phẩm liên quan