Loading...

Random Tumble Pilling Tester TF224

Mã SP: TF224

Random Tumble Pilling Tester, để xác định các đặc tính vón cục và xù lông của vải dệt. Random Tumble Pilling Tester tuân theo tiêu chuẩn ASTM D3512, JIS L 1076, v.v.


Chia sẻ:

Sản phẩm liên quan