Loading...

SpectraMagic DX

Mã SP: SpectraMagic DX

SpectraMagic ™ DX là phần mềm đo lường và kiểm soát màu được thiết kế để cung cấp cho người dùng một giải pháp kiểm soát chất lượng màu hoàn chỉnh.


Chia sẻ:

SpectraMagix DX

SpectraMagic ™ DX, người kế nhiệm SpectraMagic ™ NX, là một phần mềm đo lường và kiểm soát màu phù hợp với nhiều ngành công nghiệp khác nhau như thực phẩm, chất dẻo và sơn phủ.

Tương tự như SpectraMagic ™ NX, người dùng có thể dễ dàng kiểm tra và kiểm soát màu sắc liên quan đến nguyên liệu thô, trong quá trình sản xuất hoặc hàng hoá quan trọng chú trọng đến màu sắc và các vật liệu. Cho dù ứng dụng này đòi hỏi sự phán đoán đơn giản hay không, kiểm soát quy trình thống kê hoặc phân tích R & D chi tiết, SpectraMagic ™ DX cung cấp một số mẫu được xác định trước cũng như khả năng thiết kế bố cục màn hình của bạn dựa trên yêu cầu ứng dụng cụ thể của người dùng.

SpectraMagic ™ DX có một giao diện người dùng mới để tăng cường kinh nghiệm làm việc và làm cho phần mềm đơn giản hơn nhiều để sử dụng. Nó không chỉ có thể giúp kiểm soát chất lượng màu sắc của sản phẩm, nó cũng có thể giúp kiểm soát hiệu suất của các dụng cụ thông qua chức năng chẩn đoán mới.

SpectraMagic DX

Kiểm tra khả năng tái sản xuất
Kiểm tra lặp lại
Kiểm tra nguồn ánh sáng
Đọc các tệp dữ liệu SpectraMagic NX (mes) và tệp mẫu (mtp)
Đồ thị toàn diện và phương trình đánh giá sự khác biệt màu sắc
Lưu dữ liệu dưới định dạng XML, Excel hoặc PDF
GUI thân thiện với người dùng mới và sự ổn định được cải thiện để quản lý dữ liệu chuyên sâu
Kiểm tra sự khác nhau giữa màu chủ và các mục tiêu thông thường cùng một lúc

Spectramagic DX

Model Spectramagic™ DX
System Requirements
OS Windows® 7 Professional 32-bit, 64-bit
Windows® 8.1 Professional 32-bit, 64-bit
Windows® 10 Professional 32-bit, 64-bit

Note: the hardware of the computer system to be used must meet or exceed the greater of the recommended system requirements for the compatible OS being used or the following specifications!
Supported Languages English, French, German, Italian, Polish, Portuguese, Spanish, Russian, Turkish, traditional and simplified Chinese, Japanese
CPU Intel® Core i5 2.7GHz or higher (recommended)
Memory At least 2 GB (4GB or more recommended)
Hard disk 20GB of available hard disk space (At least 10GB of available disk space is required on the system drive (drive where the OS is installed) for the database)
Display Display hardware capable of displaying 1.280 x 768 / 16 color or better
Other Electronic license in several configurations available
USB port required for connection to instrument
Compatible Instruments CM-M6, CM-25cG, CM-2500c
Features
Color Space L*a*b*, L*C*h, Lab99, LCh99, XYZ, Hunter Lab, Yxy, L*u'v', L*u*v*, and their color differences. Munsell C, Munsell D65
Index MI, Color assessment, Gloss (CM-25cG), FF (CM-M6), WI (CIE 1982), Tint (CIE 1982), WI (ASTM E313-73), WI (Hunter), YI (ASTM E313-73), YI (ASTM D1925), WI (ASTM E313-98, Berger, Taube, Stensby, Ganz), YI (ASTM E313-98,DIN 6167), WB (ASTM E313-73), Tint (ASTM E313-98,Ganz), Opacity (ISO 2471, TAPPI T425 89% White Plate), Haze (ASTM D1003-97), and their differences, user equation, Standard Depth(ISO 105.A06), Brightness (TAPPI T452, ISO 2470), Density(Status A,Status T), Dominant Wavelength, Excitation Purity, RXRYRZ555, Strength(Tristimulus XYZ, Pseudo tristimulus XYZ), Staining degree (ISO 105.A04E), Staining degree rating (ISO 105.A04E), NC#, NC# Grade, Ns, Ns Grade, Grey Scale (ISO105.A05), Grey Scale Rating (ISO 105.A05), K/S strength (Apparent (ΔE*ab, ΔL*, ΔC*, ΔH*, Δ a*, Δb*), Maximum absorption, total wavelength, user wavelength)
Note on Haze (ASTM D1003-97):
With some instrument types, the illumination/observation system may not satisfy the definition of Haze (ASTM D1003-97). However, this presents no problem as long as the value is used as a relative value.
Color Difference Formula ΔE*ab (CIE 1976), ΔE*94 (CIE 1994) and each component of lightness, saturation and hue, E00 (CIE DE2000) and each component of lightness, saturation and hue, ΔE99 (DIN 99), ΔE(Hunter), CMC (l:c) and each component of lightness, saturation and hue, FMC-2, NBS 100, NBS 200, ΔEc (degree) (DIN 6175-2), ΔEp (degree) (DIN 6175-2)
Observer 2° or 10° Standard Observer
Illuminants A, C, D50D55, D65D75, F2F6, F7, F8, F10, F11F12, U50, ID50, ID65
Graph Display Spectral graph (reflectance, transmittance, K/S, Absorbance and its differences), L*a*b* absolute value, ΔL*a*b* (color difference, MI), Hunter Lab absolute value, Hunter Δlab (color difference), Trend chart of each color space and color difference formula value, Pseudo color display
Instrument Control Measurement/calibration:
Automatic averaging measurement: 2 to 30 measurements
Manual averaging measurements: User-determined number of times
(The standard deviation and average for the color space selected for measurement are displayed.) Remote measurement
List display/reading of sample/target data stored in instrument memory
Writing of target data to instrument memory
Instrument Diagnosis Applicable instruments: CM-25cG, CM-M6
Checked Characteristics: Repeatability, reproducibility, lamp output(CM-25cG)
Target Data Target data can be registered. Main target and working targets under main targets can be used.
Manual input of colorimetric or spectral target data possible.
Data List Listing of target data and sample data
Editing (delete, sort, average, copy & paste)
Display of pass/fail ratio, Visual judgement result input function, Additional data information inputting/listing function
External I/O Importing/exporting of data file (s) in original formats (Extension: mesx).
Importing/exporting of template file (s) in original formats (Extension: mtpx).
Importing of SpectraMagic NX data files (Extension: mes).
Importing of SpectraMagic NX template files (Extension: mtp).
Importing/exporting of data in text format.
Saving of data in XML format.
Exporting of data in Excel or PDF format.
Copying of lists to clipboard.
Displayed Languages (Selectable after installation) English, Japanese, German, French, Spanish, Italian, Portuguese, Turkish, Russian, Polish, Simplified Chinese, and Traditional Chinese
Help Manual, "Precise Color Commnunication" Tutorial
Screen Display Number of files that can be opened simultaneously: 10
Number of data that can be stored in a file: 10,000
Instrument detailed status window.
: Available on Professional Edition Only

Sản phẩm liên quan