Loading...

Thước Kiểm Tra Độ Mịn

Mã SP: Grindometer

Thước kiểm tra Độ mịn được sử dụng để chỉ ra độ mịn  hoặc sự hiện diện của các hạt thô hoặc các tạp chất trong một đơn vị phân tán. Nó không xác định kích thước hạt hoặc phân bố kích thước hạt.
Thước kiểm tra độ mịn được sử dụng để kiểm soát việc sản xuất, lưu trữ và ứng dụng các sản phẩm phân tán được sản xuất bằng phương pháp xay nghiền trong sơn, nhựa, bột màu, mực in, giấy, gốm sứ, dược phẩm, thực phẩm, và nhiều ngành công nghiệp khác.


Chia sẻ:

Thước kiểm tra Độ mịn là một khối thép phẳng ở bề mặt có hai rãnh phẳng  khác nhau về chiều sâu từ cực đại tại một đầu của khối để không gần đầu kia. Độ sâu rãnh được chia  theo một hoặc nhiều thang đo được sử dụng để đo kích thước hạt.

Hầu hết các thước đo sẽ có một thang đánh dấu bằng mils hoặc micron.

1 mil = 25,4 micron

1 mil = 0,001 inch

1 micron, μm = 0.001 mm hoặc 10-6 m

Thang đo Hegman hoặc thang đo tiêu chuẩn quốc gia có thể được viết tắt là "NS" trên thiết bị đo. Phạm vi từ 0 đến 8 với số tăng dần khi kích thước hạt giảm.

0 Hegman = 4 mil / kích thước hạt 100 micron

4 Hegman = kích thước hạt 2 mil / 50 micron

8 Hegman = 0 mil / kích thước hạt micron 0 micron

Tham khảo Catalog

Sản phẩm liên quan