Loading...

Tủ So Màu Mô Phỏng - SCV

Mã SP: SCV Simultaneous Color Viewer

Tủ so màu  (SCV) được thiết kế để giúp phát hiện sự thay đổi màu sắc và kiểm tra sự hài hòa màu sắc bằng cách cho phép so sánh trực quan giữa các màu theo bốn nguồn sáng khác nhau.

 


Chia sẻ:

Nguồn ánh sáng chuẩn là:

Ánh sáng ban ngày (D65 hoặc D50)
LED (3500K)
Đèn lưu trữ (4100K CWF hoặc TL84)
Đèn chớp trong nhà (CIE A)
Ánh sáng tia cực tím cho phép phát hiện các chất làm sáng quang học, các chất làm trắng, thuốc nhuộm và chất nhuộm huỳnh quang. Ánh sáng tia cực tím có thể được sử dụng có và không có bốn nguồn ánh sáng tiêu chuẩn. Một nền tảng xem mùa xuân được tải cho phép các vật liệu dày hơn, như các mẫu thảm, để được dễ dàng xem.

Sản phẩm liên quan