Tủ So Màu LED -Phiên Bản Chuẩn

Mã SP: LED View -Standard Light Cabinet

Ánh sáng chuẩn của tủ so màu được tạo ra dựa trên công nghệ LED nhiều kênh , bảo đảm rằng " Những Gì Bạn Thấy Là Những Gì Bạn Đo Lường.

Phạm vi: Mô phỏng các nguồn chiếu sáng tiêu chuẩn (bao gồm D50, D65, D75, A, vv) hoặc nguồn ánh sáng do người dùng xác định để đánh giá thị lực màu hoặc kiểm soát chất lượng màu trong ngành công nghiệp màu bề mặt, bao gồm dệt, lớp phủ, plastic, in, hình ảnh, v.v

Tài liệu:
Chia sẻ:

Để biết thêm chi tiết vui lòng download catalouge

Sản phẩm liên quan

Tủ Mô Phỏng Nguồn Sáng
Tủ Mô Phỏng Nguồn Sáng

Sản phẩm chiếu sáng có thể điều chỉnh quang phổ dự trên công nghệ đèn LED đa kênh  được thiết kế để tạo ra môi trường ánh sáng với các yêu cầu không gian và độ sáng khác nhau

Vui lòng liên hệ: 0938 539 455(A.Thọ)
Tủ So Màu LED - Phiên Bản Ultimate
Tủ So Màu LED - Phiên Bản Ultimate

Phạm vi: Nghiên cứu môi trường ánh sáng tối ưu (bao gồm chiếu sáng văn phòng, công thức ánh sáng nông nghiệp, ánh sáng y học, ánh sáng bảo tàng, ánh sáng thực phẩm, hiệu ứng không trực quan ...), nghiên cứu màu sắc, nghiên cứu chỉ số màu trắng, ...
 

Vui lòng liên hệ: 0938 539 455(A.Thọ)