Loading...

Tủ So Màu LED -Phiên Bản Chuẩn

Mã SP: LED View -Standard Light Cabinet

Ánh sáng chuẩn của tủ so màu được tạo ra dựa trên công nghệ LED nhiều kênh , bảo đảm rằng " Những Gì Bạn Thấy Là Những Gì Bạn Đo Lường.

Phạm vi: Mô phỏng các nguồn chiếu sáng tiêu chuẩn (bao gồm D50, D65, D75, A, vv) hoặc nguồn ánh sáng do người dùng xác định để đánh giá thị lực màu hoặc kiểm soát chất lượng màu trong ngành công nghiệp màu bề mặt, bao gồm dệt, lớp phủ, plastic, in, hình ảnh, v.v


Chia sẻ:

Để biết thêm chi tiết vui lòng download catalouge

Sản phẩm liên quan