Loading...

Tủ So Màu LED - Phiên Bản Ultimate

Mã SP: LED View -Ultimate Light Cabinet

Phạm vi: Nghiên cứu môi trường ánh sáng tối ưu (bao gồm chiếu sáng văn phòng, công thức ánh sáng nông nghiệp, ánh sáng y học, ánh sáng bảo tàng, ánh sáng thực phẩm, hiệu ứng không trực quan ...), nghiên cứu màu sắc, nghiên cứu chỉ số màu trắng, ...
 


Chia sẻ:

Mô tả: Bằng cách sử dụng bộ đèn LED công suất cao và phần mềm LEDNavigator độc quyền của chúng tôi, các sản phẩm của THOUSLITE có thể mô phỏng một cách dễ dàng và chính xác bất kỳ môi trường ánh sáng nào có Hệ thống Phân phối Quang phổ biến khác (SPD) khác nhau, bao gồm locus đen và ánh sáng ban ngày. Dựa trên các môi trường ánh sáng khác nhau được mô phỏng bởi các sản phẩm của THOUSLITE, người dùng có thể tiến hành nghiên cứu tương ứng để tìm ra môi trường ánh sáng tối ưu cho các ứng dụng cụ thể. THOUSLITE LEDCube được điều khiển thông qua công nghệ không dây Zigbee và rất dễ dàng để xây dựng môi trường nghiên cứu ánh sáng lớn hoặc tùy chỉnh với nhiều LEDCubes

Để biết thêm thông tin vui lòng download catalouge

Sản phẩm liên quan